• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

VAARTUIGBEVEILIGING

Vaartuigvolgsystemen
Het beveiligen van een vaartuig of boot door middel van een volgsysteem wijkt in meerdere opzichten af van de standaard. De grote verschillen tussen verschillende type boten, waterscooters en jetski’s maken de beveiliging door middel van een vaartuigvolgsysteem bijna een maatwerk klus. Een vaartuigvolgsysteem verschilt dan ook op meerdere vlakken met andere volgsystemen en er dient dan ook vaak met andere apparatuur te worden gewerkt.

Een boot of ander vaartuig ligt vaak in het water en beweegt dan altijd. Triggers op basis van beweging na bepaalde tijd (zoals bij voertuigen en machine) en een wegsleepalarm geven dan ook geen oplossing voor het detecteren van een diefstal. Ook is vaak niet mogelijk een goed alarmsysteem te installeren op een boot of jetski / waterscooter. De accu is vaak te klein of wordt niet vaak genoeg geladen om het alarm te voorzien van stroom en detectie door middel van sensoren is erg moeilijk doordat een boot vaak open-of door een zijl afgedekt is. Dus ook op die manier wordt detectie van diefstal moeilijker.

Klasse 3 Vaartuig beveiliging / Klasse 3 vaartuigvolgsysteem
Sinds enige tijd wordt de Klasse 3 EBV 01 (en EBV02) voor vaartuigvolgsystemen niet meer ondersteund door het VBV / SCM. Het CCV bewaakt nu de normeringen en heeft besloten voorlopig nog geen nieuwe certificering voor vaartuigen / boten in het leven te roepen.

Secure Service
De Marine Secure Service oplossing bestaat uit 2 onderdelen:

  1. De Marine Secure hardware (Multitracker)
  2. De ‘Secure Service’ meldkamer dienst (officiële PAC)

Het Marine Secure Systeem kan worden aangeschaft via Dejavu Cars.

Na installatie wordt het systeem getest op correcte werking en worden er foto’s van de installatie en het beveiligde vaartuig gemaakt.

Hierna neemt de helpdesk van Dejavu Cars contact op met de eigenaar van het vaartuig om alle beveiligingsmaatregelen / afspraken door te spreken en een uitleg te geven over de werking van het vaartuigvolgsysteem.

Als laatste wordt er een objectpaspoort aangemaakt. Hierop staat de belangrijkste informatie van het beveiligde object en de geïnstalleerde en door eindgebruiker afgenomen dienst.

Wanneer dit is afgerond ontvangt de gebruiker een digitaal Secure Service certificaat.

Algemene informatie:

Secure Service App:
Bij verplaatsing van het vaartuig naar een ander vaargebied (buiten het afgesproken hekwerk) of verplaatsing over land, wordt dit door de klant aangemeld in de persoonlijke account binnen de App of bij de meldkamer. Op verzoek van de klant wordt hierop de hekwerkbeveiliging ‘tijdelijk’ uitgeschakeld. Het volgsysteem blijft wel in werking. Ook het veranderen van waarschuwingsadressen of verkoop van het beveiligde object dienen via de Secure Service App te worden gemeld.

Secure Service opzegging
Opzegging van uw Secure Service dienst dient te gebeuren middels een aangetekend schrijven of een aanmelding in uw Secure Service App.

Bij wanbetaling van een jaarlijkse ‘Secure Service’ licentie zal Dejavu Cars de klant informeren dat de dienst wordt opgeschort en er geen actieve beveiliging van het vaartuig meer plaatsvindt. Door de verzekeraar wordt er dan geen dekking meer verleend tegen diefstal wanneer het vaartuig niet op stalling + middels sloten is beveiligd.

Volgsysteem beveiliging vaartuig – Vaartuigvolgsysteem
Bij de beveiliging van een boot of buitenboordmotor of een Jetski of Waterscooter door middel van een vaartuigvolgsysteem is de kans op detectie vanhet vaartuigvolgsysteem door de dief een van de grootste risico’s. Waar dit risico in ‘rollende’ objecten veel lager is speelt het in het geval van een boot, jetski of waterscooter eigenlijk een centrale rol.

Een Multitracker set is onmisbaar wanneer het gaat om de beveiliging van een vaartuig. Het basis systeem zorgt voor snelle detectie van de diefstaal waar de additionele beacons in veel gevallen de daadwerkelijke opsporing realiseren.

Vaartuigvolgsysteem goedgekeurd door verzekeraars
Secure Service als enige vaartuigbeveiliger, vaartuigvolgsystemen voor de professionele markt die zijn goedgekeurd door verschillende watersport verzekeraars. Met het vervallen van de VBV/SCM keur EBV-01 / 02 heeft Secure Service certificering ingezet om de kwaliteit van de dienstverlening in combinatie met hoogwaardige vaartuigvolgsystemen te waarborgen. Aangesloten verzekeraars accepteren het Secure Service certificaat als bewijs van een goed beveiligd vaartuig.

Multitracker sets
In de regel adviseert Dejavu Cars tegenwoordig haar klanten om in het geval van diefstalbeveiliging op een asset in een hoge risicogroep, gebruik te maken van een systeem die uit meerdere delen bestaat. Vaak praten we dan over een bedraad 12-24V systeem in combinatie met een draadloos (autonoom)